Het jaarthema in 2018 is: Community Platformen


Een Community Platform is een type organisatie waarbij mensen bij elkaar gebracht worden en waar het platform de mensen ook het gevoel geeft dat zij erbij horen. Het geeft ieder lid een identiteit die zij trots met anderen willen delen.
Een Community Platform biedt daarbij een kader aan om elkaar meer te vertrouwen, elkaar meer te ondersteunen, meer met elkaar samen te werken en meer betekenisvolle relaties met elkaar op te bouwen. Een Community platform is door velen genoemd als dé organisatievorm voor de toekomst. Daarom is de aanpak van Community Platformen het centrale thema voor de Academy in 2018.

Een Community Platform opzetten vraagt om drie ingangen:
• een onderzoek naar de eigen identiteit van een community: waar staan wij voor;
• een onderzoek naar de aanwezige ervaring: hoe ontstaat er voor iedereen een toegevoegde waarde;
• een onderzoek naar de operationele elementen om een Community te runnen waardoor er stabiliteit ontstaat.

In vier bijeenkomsten vergelijken wij (eigen) ondernemingen met de verschillende aspecten van een Community platform.


 
The Academy businessmodellen

 

Deelnemers Academy


De volgende organisaties maken met succes gebruik van de Academy: